Publiceringsdatum: 13 augusti 2018

Länsstyrelsen Blekinge lättar på eldningsförbudet på egen tomt

Klockan 17.00 idag lättas eldningsförbudet i Blekinge. Det innebär att från och med idag är det tillåtet grilla på sin egen tomt med bränslen som inte skapar risk för gnistor. Orsaken till en lättnad i förbudet är att brandrisken minskat på grund av regn, även om det fortfarande råder en stor brandrisk i länet.

- Vi har fortfarande brandflyget uppe en gång om dagen, och senast igår upptäcktes en brand i skogen inom länets område, säger tjänsteman i beredskap Martin Petersson.

Länsstyrelsen har tillsammans med länets räddningstjänster gjort bedömningen att det är möjligt att lätta på restriktioner för privatpersoner och företag som grillar eller eldar på den egna tomten eller inom den egna verksamheten. Detta så länge gnistbildande bränsle undviks samt att försiktighet iakttas. T.ex. ved är inte tillåtet.

Från och med klockan 17.00 idag är det tillåtet att grilla på sin egen tomt. Restauranger och campingverksamheter får tillåta grillning på samma villkor, under ägarens ansvar. Engångsgrillar är fortsatt förbjudet att använda.

Länsstyrelsens nya föreskrifter kungörs efter klockan 17.00 den 13 augusti 2018 här.

Länk till författningenPDF

> Här kan du läsa mer om torkan 2018

Kontakt