Publiceringsdatum: 3 augusti 2018

Varning för extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige

Eldningsförbud illustration

Foto: Mostphotos.com

I helgen råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige. Läget är extremt allvarligt och brandriskvärdet är bland det högst uppmätta i Sverige.

Länsstyrelsen Blekinge är i stort behov av er hjälp med att sprida information och nå ut till allmänheten kring detta extremt allvarliga läge.

Allmänheten uppmanas att iaktta stor försiktighet.

Var försiktiga med all typ av eld, en liten gnista kan snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser.

  • Det handlar framför allt om att inte orsaka bränder i skog och mark, men också att inte orsaka händelser som gör att räddningstjänsten måste åka på onödiga uttryckningar.
  • Det är av yttersta vikt att alla hjälps åt för att inte någon ska komma till skada och att det totala eldningsförbudet efterlevs.

– Förutom extremt höga brandriskvärden har vi dessutom en prognos med mycket starka vindar. Kombinationen innebär en större fara för liv och hälsa då området är tätbefolkat, säger Jakob Wernerman, operativ chef på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Brandkarta

Foto: MSB

Kontakt