Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vildsvinsjakt med hund stoppas i länet

Vildsvin

Länsstyrelsen Blekinge förbjuder att använda hund i jakt efter vildsvin från den 1 augusti till och med den 20 augusti. Beslutet är fattat i samråd med representanter för Viltförvaltningsdelegationens klövviltsutskott.

Bakgrunden till beslutet är de höga utomhustemperaturerna som under en längre tid uppmäts i hela länet. Prognosen för de närmaste veckorna visar på fortsatt höga utomhustemperaturer.

- Att jaga vildsvin med hund i dessa temperaturer innebär en stor påfrestning på såväl hundar som vildsvin. Genom detta beslut så hoppas vi kunna hålla nere viltets redan höga stressnivå, säger jakthandläggare Jonas Kromnow på Länsstyrelsen Blekinge.

Om det behövs till skydd för viltet eller av annat särskilt skäl kan länsstyrelsen enligt Jaktförordningen (1987:905), 19§, meddela föreskrifter att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin.

Kontakt