Publiceringsdatum: 24 juli 2018

Totalt grill- och eldningsförbud i hela Blekinge län från den 24 juli

Skylt eldningsförbud

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat om ett nytt totalt eldningsförbud från och med kl 14.00 den 24 juli. Detta innebär att det är förbjudet att nyttja grillar, friluftskök och liknande utomhus. Detta ersätter det tidigare beslutet.

Detta beslut gäller för samtliga kommuner i Blekinge län och omfattar alla platser, inklusive egen trädgård och iordningsställda grillplatser på offentlig mark. Förbudet gäller tills ny information kommer från länsstyrelsen. Totalt eldningsförbud gäller även i Kalmar län.

Länsstyrelsen Blekinge har tagit beslutet med stöd i förordningen om skydd mot olyckor. Just nu fokuserar länsstyrelsen på att skydda natur, liv, hälsa och egendom i länet och vill minimera riskerna för allvarliga mark- eller skogsbränder eftersom extrema förhållanden råder.

Respektera eldningsförbudet

Vi uppmanar allmänheten att respektera eldningsförbudet. Bryter du mot detta kan du bli polisanmäld. Den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, har brutit mot förbudet kan dömas till böter Det kan bli böter eller fängelse upp till 2 år om brottet är grovt.

Skördearbetet och brandskydd

Förbudet gäller inte maskiner i skog, industri eller egna jordbruket. Men tänk på att det är mycket torrt i marken och minsta gnista kan starta en brand. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

Här hittar du mer information om eldningsförbud i Blekinge

Tidigare nyhet om eldningsförbud i Blekinge län

Kontakt Länsstyrelsen Blekinge:

Telefon
Diarium: 010-224 00 50

Skicka e-post
blekinge@lansstyrelsen.seKontakt