Publiceringsdatum: 6 juli 2018

Senast uppdaterad: fredag 6 juli, 09.19

Lokal mat i Blekinges många gårdsbutiker

Nu börjar en kampanj för att göra länets gårdsbutiker synliga. Det sker
genom en ny karta, som tagits fram inom ramen av Blekinges nya Mat- och livsmedelsstrategi. Det är lantbygdsutvecklarna i Karlskrona kommun som har gjort kartläggningen inom projektet Matlust och Växtkraft i Sveriges trädgård. Nu hoppas man i projektet att alla som besöker gårdsbutiker kan dela sin upplevelse i sociala medier via hashtag #MatlustBlekinge.

Intresset för att handla lokalt är stort och för att underlätta för både besökare och medborgare finns nu en karta över Blekinges gårdsbutiker och plantskolor att hämta på turistbyråerna i länet. Det finns många duktiga mathantverkare som förädlar och säljer sina produkter, både i gårdsbutiker men även i livsmedelshandeln. Det finns också flera trevliga plantskolor som är väl värda att besöka.

En av dem som driver en gårdsbutik på sin lantgård i Jämjö är Isabell Karlström vars färgglada ägg och lika färgglada hönor finns att beskåda till den som kör hela vägen till gården.

- För oss är drivkraften bakom gårdsbutiken att veta exakt vad det är som produceras var och hur det sker. Genom att sälja vår egen producerad mat, såsom ägg, vet jag att jag kan erbjuda bra mat och mycket kunskap till alla som köper den. Att kunna påverka hur maten produceras och vad det är man har på sin tallrik är viktigt, säger Isabell Karlström.

 

#MatlustBlekinge och en ny karta över butikerna

Nu börjar en kampanj för att göra länets gårdsbutiker synliga. Det sker
genom en ny karta, som tagits fram inom ramen av Blekinges nya Mat- och
livsmedelsstrategi. Det är lantbruksutvecklarna i Karlskrona kommun som har gjort kartläggningen inom projektet Matlust och Växtkraft i Sveriges trädgård. Nu hoppas man i projektet att alla som besöker gårdsbutiker kan dela sin
upplevelse i sociala medier via hashtag #MatlustBlekinge.

Kartan som tagits fram ska underlätta för oss konsumenter att hitta till gårdsbutiker. Birgitta Jonasson är landsbygdsutvecklare på Karlskrona kommun, och driver projektet. Hon berättar att det är en speciell upplevelse att handla i en gårdsbutik:

- Ofta finns det ingen personal på plats, utan produkterna finns framme, och på en liten hylla kan det finnas ett block och en penna för att kunden ska skriva upp det man handlar. Sedan lägger man in pengarna i en liten kassakista, och tar växeln i en skål med mynt, om man inte swischar förstås. Sortiment är
säsongsbaserat.

Det är alltså viktigt att visa länets konsumenter att de små gårdsbutikerna finns, och att de är en etablerad del av Blekinges livsmedelshandel.

För att visa hur det ser ut i gårdsbutiker har Länsstyrelsen startat en hashtag på Instagram #MatlustBlekinge för att samla bilder under sommaren från olika gårdsbutiker. Alla som har en butik, eller alla som besöker butiker kan ta bilder och ladda upp på sociala medier med denna hashtag.

- Genom bilder hoppas vi att kunna inspirera fler att våga
besöka en gårdsbutik, berättar Sanna Lindberg, som arbetar på avdelningen för samhällsutveckling och är den som ansvarar för implementeringen av Blekinges nya Mat- och livsmedelsstrategi.

 

Förstärkning av företagande

Syftet med en regional mat och livsmedelsstrategi är att stärka utvecklingen för företagen inom livsmedelsnäringen i Blekinge. En strategi behövs för att säkerställa att både de riktigt stora producenterna i länet och de minsta – såsom gårdsbutikerna – ska alla kunna utvecklas och stödja varandra i att lyfta Blekinge som matlän.

- Vi vill med strategin uppnå vår vision om att mat och livsmedel från Blekinge är hälsosamma och säkra med utsökt smak. De ska vara framtagna på ett hållbart sätt och företagarna ska vara stolta för sina produkter och ha utvecklat sina verksamheter, säger landshövding Sten Nordin.

Attraktiva måltidsupplevelser ska också locka både utländska och inhemska besökare till Blekinge. Men branschen ska även locka till sig en stor variation av olika typer av kompetenser eftersom livsmedelsproduktion handlar såväl om högkvalificerad spetsforskning, som enkla säsongsjobb som erbjuder möjligheter t ex för den som inte behärskarsvenska så väl än, eller för den som söker enkla sommarjobb.

Länsstyrelsen Blekinge är ägare till Mat och livsmedelsstrategin men den är framtagen i samarbete med LRF Sydost och Region Blekinge. Vi ska hushålla med resurser och säkerställa att även de kommande generationerna har tillgång till hållbar livsmedelsproduktion och en bra miljö med utgångspunkt i agenda 2030.

Men första steget är under sommaren göra alla de hundratals gårdsbutikerna i
Blekinge synliga för den stora allmänheten. Du som vill vänta till hösten
kan delta i Gårdsbutikrundan, där länets gårdsbutiker och plantskolor
under helgen den 15–16 september har öppet mellan klockan 10.00–16.00.

För mer information:

Sanna Lindberg

sanna.lindberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 40 150

 

Material:

Blekinges Mat- och livsmedelsstrategiPDF

Karta över gårdbutiker i BlekingePDF

 

Foton: Länsstyrelsen Blekinge / Johanna Parikka Altenstedt.

Sten Nordin, landshövding

Isabell Karlström, gårdsbutiksägare och matproducent

Sanna Lindberg, implementering för Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2025

Birgitta Jonasson, Karlskrona landsbygdsutveckling

 

 

Kontakt