Publiceringsdatum: 29 juni 2018

Fortsatt eldningsförbud råder i länet - mycket torrt i markerna

Skylt eldningsförbud

Det är fortfarande extremt torrt i markerna.

Det lilla regn som har kommit har inte förändrat förutsättningarna för skogsbrand nämnvärt. Så långt prognosen sträcker sig finns inget regn sikte. Det är alltså extremt stor risk för bränder i skog och mark nu och kommande period i hela Blekinge. Den extrema risken gäller både avseende antändning och spridning. En brand kan snabbt växa sig stor med omfattande skador som följd.

Du som vistas ute, tänk på följande

Eldningsförbudet som är utfärdat gäller tills vidare och vi rekommenderar att man bara grillar på den egna tomten.

Var uppmärksam på synlig rök. Om du ser en brand, ring 112. Känner du bara röklukt, ring sveriges informationsnummer 113 13.

Var försiktig i naturen. Minsta gnista kan antända terrängen. Det gäller inte bara grillning utan även hur fordon används eller rökning och fyrverkerier.

Ta gärna en titt i naturen efter ett eventuellt åskoväder. Åska kan göra att glödbränder uppstår som sedan kan utveckla en brand i ett större område.

Här hittar du mer information om eldningsförbud i Blekinge

Blekinge läns föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhusPDF

Vad gör räddningstjänsterna i länet och länsstyrelsen?

Räddningstjänsterna och länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Vid alla terrängbränder larmas fler styrkor än en vanlig sommar. Framförallt larmas fler tankbilar.

Samverkan med andra aktörer t.ex. försvarsmakten och frivilliga organisationer är helt nödvändigt vid dessa lägen. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar området två gånger per dag .

Vi hoppas naturligtvis att sommar- och semestervädret ska bidra till att man kan vistas i naturen och trivas i umgänget vid grillen. Samtidigt är läget extremt, så var försiktig och aktsam om vår vackra natur.

För mer information:

Lars Olsson, Länsstyrelsen, tel 010-224 01 88

Anna Henningsson, Räddningstjänsten Östra Blekinge, tel 0455-30 39 81

Simon Älgne, Räddningstjänsten Västra Blekinge, tel 0454-30 51 37

Kontakt