Publiceringsdatum: 15 juni 2018

Senast uppdaterad: fredag 15 juni, 17.58

Kampanjen Naturligtvis ökar kunskaperna om allemansrätten

I Sverige har vi en unik möjlighet att vistas fritt i naturen tack vare allemansrätten. Men det förpliktigar också att ta hand om naturen. Länsstyrelsen Blekinge har nu skapat en unik informationskampanj om allemansrätten.

Vår svenska natur är öppen för alla oavsett om du bor eller kommer på besök i vårt land. Vi använder oss av allemansrätten i många olika situationer och det är många intressen som ska samsas. Här i Blekinge vill vi att fler och fler ska njuta av naturen och utöva aktiviteter, sporter och friluftsliv. Med Naturligtvis Blekinge vill vi på länsstyrelsen inspirera och sprida kunskap om allemansrätten.

- Kampanjen som nu drar igång är ett gemensamt projekt tillsammans med alla kommunerna i länet där man enats om att det är en viktig fråga att lyfta då man på senare år märkt att kunskap saknas om vad man får och inte får göra i naturen, säger
projektledare Lena Stävmo på Länsstyrelsen Blekinge.


Målgruppen för kampanjen är både invånare och besökare till Blekinge och det finns även ett särskilt fokus på alla nyanlända som kanske aldrig tidigare har kommit i kontakt med naturen på det här sättet och därmed inte känner till allemansrätten.

På måndag rullas kampanjen ut stort med bland annat reklam på busskurer. På sidan www.naturligtvisblekinge.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterfinns all information och material tillgängligt för alla som vill förkovra sig i allemansrätten. Projektet är unikt i Sverige och en del av att uppfylla
regeringens uppdrag att lyfta fokus på friluftslivet.

Sä även våra filmer, t ex dennalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

 

Kontakt:

Lena Stävmo, utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen Blekinge

lena.stavmo@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 02 31

Kontakt