Publiceringsdatum: 31 maj 2018

Skogsbrand i Svängsta i Karlshamn

Brand i Åkeholm, Svängsta kl. 15.15

Sedan kl. 11:42 hanterar Räddningstjänsten Västra Blekinge en skogsbrand i Åkeholm norr om Svängsta. Branden är till största delen på ett kalhygge. Räddningstjänsten har sammanlagt tio enheter på plats och cirka 30 personer. Dessutom är en pluton soldater om 14 personer och två släckbilar samt Föreningen Gränslös samverkan med en bandvagn larmade. En stab är etablerad i brandstationen i Karlshamn. Länsstyrelsens personal ingår staben.

Den torra väderleken och förhållandena i terrängen gör att branden sprider sig. Framförallt sker brandspridningen i västlig riktning och omfattar just nu ett område om 300*300 m2. I riskområdet ligger en kraftledning. I nuläget är inga byggnader hotade. Inga personskador har noterats. Dock har en brandman andats in rök och omhändertagits.


Räddningstjänsten samverkar med Länsstyrelsen om att eventuellt larma statliga resurser. Detta är inte aktuellt i nuläget. Brandflyget har flugit över området och skickat bilder till staben som visar brandens omfattning. Räddningsledaren på plats har flugit över området med polisen helikopter för att skapa en överblick.


I nuläget pågår arbete med att skapa en bild över situationen och lösa personalsituationen, som är ansträngd, konstaterades stabschef Simon Älgne vid 15-tiden.

Allmänheten ombeds att lyssna på SR Radio Blekinge P4 -kanalen och även följa den kommunala informationen via webb och sociala medier.


Kontakt