Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressmöte om extremt stor brandrisk över hela länet

Eld

Med anledning av den extremt stora brandrisken i länet och landet i övrigt råder eldningsförbud. Den höga brandrisken förväntas kvarstå eller till och med öka i närtid på grund av det fortsatt torra och varma vädret.

Länsstyrelsen Blekinge i samverkan med räddningstjänsten i Östra och Västra Blekinge kallar till pressträff med anledning av SMHI prognos och att brandrisken förväntas att förvärras framöver.

SMHI:s prognoser tyder på att brandrisken förvärras i närtid.

Vi behöver göra allmänheten medveten om vikten av att de följer gällande eldningsförbud samt att de har förståelse för det alvarliga läge vi befinner oss i.

Länsstyrelsen och räddningstjänsterna i Blekinge har vidtagit ett flertal åtgärder med att hantera eventuella bränder för att våra medborgare skall känna sig trygga. Eldningsförbud har utfärdats, kontinuerlig uppföljning och samverkan mellan räddningstjänsterna pågår ett flertal gånger om dagen, skogsbrandflyget är uppe 2 gånger om dagen för att tidigt upptäcka eventuella bränder.

Pressmötet äger rum torsdagen den 31 maj kl. 12:00 vid Karlshamns brandstation.

Personal från Länsstyrelsen Blekinge samt sakkunniga ur räddningstjänsten Västra och Östra Blekinge finns på plats för att kunna svar på frågor.

Ber er meddela om ni avser komma innan torsdag kl. 08:00 till:

Catharina Bergsell, tfn: 072-20 97 957, kriskommunikatör Länsstyrelsen Blekinge

Kontakt