Publiceringsdatum: 31 maj 2018

Senast uppdaterad: torsdag 31 maj, 10.49

PRESSMEDDELANDE

Länsstyrelsen övertar
djurärenden från Polismyndigheten

Från den 1 juni kommer vissa av polisens arbetsuppgifter med djur att flyttas till länsstyrelserna. För Blekinges del ingår länet från och med fredag in i en trepartssamverkan inom djurärenden tillsammans med Kalmar och Kronoberg. Förändringen genomförs av regeringen för att renodla polisens arbetsuppgifter och möjliggöra större fokus på deras kärnverksamhet.

Länsstyrelserna får från den 1 juni huvudansvaret enligt djurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur. De flesta av polisens uppgifter enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, den s.k. tillsynslagen, flyttas också över till länsstyrelserna.

Det är de uppgifter som inte kräver polisens särskilda befogenheter och kompetens som flyttas till länsstyrelserna. Tidigare har länsstyrelserna fattat beslut om omhändertagande av djur, som polisen haft ansvar för att verkställa. Förändringen innebär att länsstyrelserna får huvudansvar för verksamheten eftersom de då också får ansvaret för det praktiska genomförandet.

Polisen kommer dock även fortsättningsvis att ansvara för att utreda brott och ingripa i akuta situationer enligt djurskyddslagen och tillsynslagen under kvällar, nätter och helger. Länsstyrelserna kommer också att kunna begära handräckning från polisen i de ärenden där det bedöms att polisens befogenheter är nödvändiga. Som en del i det arbetet har Polismyndigheten också inrättat en nationell djurskyddsgrupp med placering i Stockholm för att hantera de ansvarsområden som blir kvar.

Det pågår just nu en offentlig upphandling för att kontraktera leverantörer som kan transportera och stalla djur som omhändertas.

Kontakt Länsstyrelsen Blekinge:

Doris Larsson, avdelningschef, doris.larsson@lansstyrelsen.se 010-2240240

Sandra Draaisma, länsveterinär, sandra.draaisma@lansstyrelsen.se 010-2240114

Kontakt nationellt:

Hillevi Upmanis, nationell projektledare för övertagandet av polisens djuruppgifter på länsstyrelserna Tel: 010-224 53 28 E-post: hillevi.upmanis@lansstyrelsen.se

Mikael Åslund, verksamhetsansvarig för djurärenden på Polismyndigheten Tel: 010-564 94 70 E-post: mikael.aslund@polisen.se

Kontakt