Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

PRESSINBJUDAN TILL FÄLTET

Uppfödning av sällsynta mnemosynefjärilar i Blekinge

Mnemosynefjärilen är en av landets mest hotade
fjärilar. Den förekommer i Blekinge, Roslagen, Uppland och Medelpad. I Blekingefinns den kvar i ett område vid Ronneby, men antalet fjärilar är mycket litet.
Press och media bjuds in för att besöka området där vi arbetar med utsättning av mnemosynefjäril kan man göra det torsdag den 7 juni klockan 09:00.

För att säkra artens förekomst sker sedan 2016 uppfödning av mnemosynefjäril på Nordens ark i Västra Götaland. Ägg har samlats in från fjärilar i Blekinge och förökats på Nordens
Ark.

Under vintern har äggen vilat för att i april kläckas som larver. Under några veckor åt larverna sig stora på nunneört innan de förpuppades. I mitten av maj kläcktes så 80 talet fjärilar som nu ska para sig och lägga nya ägg.

I år har antalet fjärilar i fångenskap blivit så pass många att en första utsättning kunnat ske i
Blekinge. Larver har satts ut i ett av delområdena i Blekinge och fjärilar har
börjat kläckas.

Förutom uppfödning av mnemosynefjäril jobbar vi även med restaurering och anpassat bete, en förutsättning för att områdena inte växer igen.

Mnemosynefjärilen är en skyddsklassad art, vilket innebär att information om artens förekomster inte får spridas. Därför kommer samåkning till området att anordnas, och
beskrivningar av området i media behöver ske i övergripande ordalag.

Har du frågor eller vill följa med till området, kontakta Annika Lydänge helst senast den 5 juni då 6 juni är en helgdag.

För mer information och anmälan

annika.lydange@lansstyrelsen.se

Telefon 010-22 40 173

Växel 010-224 00 00

Kontakt