Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen övertar djurärenden från Polismyndigheten

Från den 1 juni kommer vissa av polisens arbetsuppgifter med
djur att flyttas till länsstyrelserna. För Blekinges del ingår länet från och med fredag in i en trepartssamverkan inom djurärenden tillsammans med Kalmar och Kronoberg.

Förändringen genomförs av regeringen för att renodla
polisens arbetsuppgifter och möjliggöra större fokus på deras kärnverksamhet.

Länsstyrelserna får från den 1 juni huvudansvaret enligtdjurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låtaavliva omhändertagna djur. De flesta av polisens uppgifter enligt lagen omtillsyn över hundar och katter, den s.k. tillsynslagen, flyttas också över tilllänsstyrelserna. Det är de uppgifter som inte kräver polisens särskildabefogenheter och kompetens som flyttas till länsstyrelserna.

Tidigare har länsstyrelserna fattat beslut om omhändertagande avdjur, som polisen haft ansvar för att verkställa. Förändringen innebär attlänsstyrelserna får huvudansvar för verksamheten eftersom de då också fåransvaret för det praktiska genomförandet.

Polisen kommer dock även fortsättningsvis att ansvara för att utreda brott och ingripai akuta situationer enligt djurskyddslagen och tillsynslagen under kvällar,nätter och helger. Länsstyrelserna kommer också attkunna begära handräckning från polisen i de ärenden där det bedöms att polisensbefogenheter är nödvändiga.

Som en del i det arbetet har Polismyndigheten också inrättat en nationell djurskyddsgrupp med placering i Stockholm för att hanterade ansvarsområden som blir kvar.

Det pågår just nu en offentlig upphandling för att kontrakteraleverantörer som kan transportera och stalla djur som omhändertas.

Kontakt Länsstyrelsen Blekinge:

Doris Larsson, avdelningschef, 010-2240240, doris.larsson@lansstyrelsen.se

Sandra Draaisma, länsveterinär, 010-2240114, sandra.draaisma@lansstyrelsen.se 

Kontakt nationellt:

Hillevi Upmanis, nationell projektledare för övertagandet avpolisens djuruppgifter på länsstyrelserna, 010-224 53 28, hillevi.upmanis@lansstyrelsen.se

Mikael Åslund, verksamhetsansvarig för djurärenden på Polismyndigheten,  010-564 94 70, mikael.aslund@polisen.se

Kontakt