Publiceringsdatum: 28 maj 2018

Senast uppdaterad: måndag 28 maj, 16.51

Om krisen eller kriget kommer

Försvarsdirektören,
Malin Lind Mattsson introducerar Krisberedskapsveckan med
totalförsvarsseminarium

Länsstyrelsen ska som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

Utifrån det uppdraget genomför länsstyrelsen ett tvådagars totalförsvarsseminarium under vilket ett antal inbjudna föreläsare från bl a Försvarshögskolan, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ger deltagarna en sammanfattning av det säkerhetspolitiskt läget, återupptagningen av totalförsvarsplaneringen mm.

Kontakt