Publiceringsdatum: 24 maj 2018

Senast uppdaterad: torsdag 24 maj, 09.05

Räddningshelikopterverksamhet får vara kvar i Ronneby      

Sjöfartsverkets räddningshelikopter

Länsstyrelsen beslutar att förlänga tiden för Sjöfartsverkets räddningshelikopterverksamhet vid södra området i Ronneby, dock med slutförd flytt till norra området senast den 31 december 2020.          

Det finns idag ett ändringstillstånd som gäller till 1 juli 2018 och baseras på en bedömning av bullernivåer och miljöpåverkan som uppstår tillsammans med Försvarsmaktens helikoptrar. Det blev dock så att Sjöfartsverkets helikoptrar blev kvar i det södra läget av flygflottiljens plats i Kallinge, när Försvarsmakten flyttade sin verksamhet till den norra delen av platsen. Därmed anmälde Sjöfartsverket den 9 april 2018 om ändring av tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken för att få ett fortsatt ändringstillstånd som baseras på beräkningar som gäller deras egna räddningshelikoptrar.

Sjöfartsverket begärde även föreskrifter samt dispens om flygtider och flygvägar tills vidare i den södra delen av flygplatsen till den nya hangaren blir klar, och därefter för den nya placeringen, dvs ansökan gäller både bedrivande och ändring av befintlig verksamhet enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen har därefter granskat begäran och samlat in remissvar från Luftfartsverket, Ronneby kommun, Blekinge flygklubb, Försvarsmakten och Hasselstad samhällsförening. En genomgång av situationen idag samt remissvaren leder till att Länsstyrelsen Blekinge beslutar om förlängning av det ovannämnda ändringstillstånd som Sjöfartsverket har idag för bullernivåer i den nuvarande södra placeringen.

När det gäller hangaren, så ska länsstyrelsen göra en bedömning av miljöpåverkan den. I beslutet idag konstateras att om uppförandet av hangaren görs försiktigt med tanke på de rödlistade arterna som finns inom området; backsvala, gölgroda, vilda bin och sandödla, samt med en stor hänsyn till att det ligger i närheten av grundvattentäkter som är värdefulla för Blekinge, så är det fullt möjligt att bygga och driva en hangar där.

Dessa beslut baseras på vissa villkor av det ursprungliga och ännu gällande miljötillståndets som verksamheten har fått av Koncessionsnämnden för miljöskydd redan 1995. Länsstyrelsen kan enligt det ursprungliga tillståndet besluta om föreskrifter när det gäller mindre ändringar av flygvägar, något som idag har skett.

Diarienummer för beslutet: 555-1904-2018           

Kontakt