Publiceringsdatum: 24 maj 2018

Senast uppdaterad: torsdag 24 maj, 09.38

Biogasmackar i hela Blekinge - snart verklighet!

Biogaspump

Det regionala målet för Blekinge att det ska finnas ett tankställe för biogas i alla länets kommuner blir verklighet inom en snar framtid           

Klimatklivet har tidigare beviljat medel till anläggandet av biogasmackarna i Ronneby och Karlskrona och nu får även Sölvesborg stöd för att öppna en.

– Det är fantastiskt goda nyheter att vi nu får en biogasmack även i Sölvesborg, säger Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen. När anläggningen i Sölvesborg invigs så får vi bort de vita fläckarna från kartan i vårt län. Därmed försvinner ett stort hinder för såväl företag som privatpersoner som vill köra klimatsmart.

Ronnebys tankstation är i drift sedan januari 2017 och Karlskronas invigs den 30 maj i år. Genom Klimatklivet har Hugal Fastighets AB nu beviljats 6,3 miljoner kronor i stöd för att bygga en biogasmack i Sölvesborg. I Karlshamn och Olofström har det funnits tankstationer sedan tidigare.

Genom Klimatklivet ytterligare investeringar i alternativ fordonsenergi

Södra Skogsägarna får 759 000 kronor för att anlägga laddstolpar på Mörrums Bruk och E.ON Gasol får 39 300 kr för att bygga en laddstation i Karlshamn. Även dessa åtgärder är betydelsefulla för att nå målet om att minska klimatutsläppen från transporter.

Information om Klimatklivet

Inom Klimatklivet fördelas medel till klimatsmarta investeringar, huvudsakligen för att minska utsläppen av växthusgaser. Åtgärderna kan pågå till och med 2023, och kan till exempel vara inom områdena transport, bostad, stadsbyggnad och energi. Det kan till exempel vara insatser för att byta trafikslag, utbyggnad av laddinfrastruktur, satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning inom industrin och åtgärder för minskade utsläpp inom jordbruket.

Stödet ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Sedan hösten 2015 har 1 900 ansökningar fått stöd med totalt 3,2 miljarder kronor. Totalt ska 5,5 miljarder kronor delas ut under åren 2018-2020. Alla utom privatpersoner kan söka. På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om stödet och om vilka åtgärder som hittills fått beviljat stöd i Blekinge. Nästa ansökningsomgång öppnar den 27 augusti och stänger den 27 september.

Kontakt på Länsstyrelsen i Blekinge
Ulf Hansson, klimat- och energistrateg
ulf.hansson@lansstyrelsen.se 010-224 01 24           

Kontakt