Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

17 sep 2024 klocka 09.00 - 16.30

Krislåda för jämställdhet - regional konferens om kön, makt och civilberedskap

Illustration av fyra personer som sträcker ner sina händer i en låda där det står "Krislåda jämställdhet".

Illustration: Sofia Elwér.

Den 17 september bjuder Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten in till den första av flera återkommande regionala dagar för att belysa olika teman ur ett jämställdhets­perspektiv.

Se detta som en möjlighet att få lärande över länsgränser och hitta stöd i ert jämställdhetsarbete. Konferensen webbsänds, så ni har möjlighet att delta digitalt på hela eller delar av konferensen.

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som är tjänsteperson, chef eller politiker som ansvarar och/eller arbetar med frågor som rör jämställdhet. Du är verksam antingen inom en kommun, myndighet, region, civilsamhälle eller näringsliv.

Om innehållet

Civil beredskap och ledarskap är två centrala aspekter i den samhällsomvandling vi är mitt uppe i. Vilka normer och strukturer skapas och reproduceras vad gäller makt och inflytande? Vad får det för konsekvenser i stort och för kris och beredskapsarbetet?

Erfarenheter och lärdomar visar att vi lätt glömmer lätt bort frågor om makt och kön när vi ska prioritera och resurssätta insatser. Hur kan vi blir bättre på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i civilberedskap och i ett hållbart ledarskap?

Lyssna in flera perspektiv och exempel under dagen, som du kan ta med dig i din vardag och till din organisation.

Anmälan

Anmälan för att delta digitalt:

Krislåda för jämställdhet – anmälan till att delta digitalt | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Frågor kring konferensen, kontakta monica.forsman@lansstyrelsen.se, lisa.harryson@lansstyrelsen.se eller sofia.elwer@regionvasterbotten.se

Program (utkast)

8.30–9.00 Fika

9.00–12.00 Tema jämställdhet och civil beredskap

 • Utblick Västerbotten – Sofia Elwér Region Västerbotten och Monica Forsman Länsstyrelsen Västerbotten
 • Från kvinnoberedskap till vardagspreppning, genus i mobiliseringen av uppgifter för nationen i tider av kris 1939-2023 – Johanna Overud och Linda Sandberg Umeå centrum för genusstudier, Umeå Universitet
 • En jämställd civilberedskap – Är jämställdhet förmågepåverkande? Valter Vilkko, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Spanare – Reflektioner från Lina Andersson Länsstyrelsen Västerbotten och Magdalen Alatalo Region Västerbotten

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.30 Tema makt och inflytande

 • Introduktion Utblick Västerbotten
 • Ledarskapets könade villkor, Klara Regnö, Mälardalens Universitet och Karolinska institutet
 • Föredrag av Linda Tjälldén, Youth Up North
 • Brandtal – Leda för jämställd stadsutveckling, Linda Gustafsson, Umeå kommun
 • Brandtal – Leda för jämställd socialtjänst, Katarzyna Wikström, Skellefteå kommun
 • Spanare – Reflektioner från Urban Lindström Region Västerbotten och Christer Normark Lycksele kommun
 • Avslut – Framtid Västerbotten
Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt (digitalt)
Sista anmälningsdag:
30 aug 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss