18 okt 2023 klocka 10.00 - 15.00

Förslag till ändrad havsplan för Östersjön

Välkommen till informationsmöten om förslag till ändrad havsplan för Östersjön. Mötena hålls i Linköping och Kristianstad.

Mellan den 14 september och den 15 december är Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet med tillhörande konsekvensbeskrivningar ute på samråd.

Det innebär att förslaget tillgängliggörs så att alla aktörer som vill lämna synpunkter på förslaget har möjlighet att göra det.

I samband med samrådet arrangerar länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten informationsmöten på tre platser längs Botniska viken.

18 oktober – Quality Hotel Grand, Västra Sjögatan 15 i Kristianstad

19 oktober – Elite Stora hotellet, Stora Torget 9, Linköping

Mötena pågår 10.00 – 15.00. Lunch mellan 12.00 – 13.00 (på egen bekostnad).

Upplägget kommer vara likartat på båda orter, med inriktning på hur förslaget till ändrade havsplaner ser ut i respektive geografiskt område. Du deltar på valfritt möte.

Anmäl dig till mötet i Kristianstad 18 oktober

Anmäl dig till mötet i Linköping 19 oktober

Förslagen finns i sin helhet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

havochvatten.se Länk till annan webbplats.

För vem?

Informationsmötena riktar sig till berörda kommuner, regioner och länsstyrelser.

Program

  • Havsplaneområdet i ett regionalt sammanhang
  • Havsplaneringsprocessen – om uppdraget och förutsättningar för deltagande
  • Varför havsplanering - regional och kommunal tillämpning
  • Presentation av samrådsförslag
  • Hur påverkas olika intressen – konsekvensbedömning
  • Diskussion, frågor och svar om samrådsförslaget
  • Vad händer efter samrådet?

Arrangör

Länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.

Var:
Quality Hotel Grand, Västra Sjögatan 15 i Kristianstad
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 okt 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss