16 nov 2022 klocka 15.00 - 16.30

Webbinarium om vilda pollinatörer och biologisk mångfald

Välkommen att delta på en inspirerande föreläsning om pollinatörer och biologisk mångfald riktad mot grundskolelärare i Blekinge.

André Dabolins och Robin Karlsson är biologer och arbetar som naturvårdskonsulter på Calluna AB. André är utbildad naturvårdsbiolog och arbetar bland annat med utredningar och inventeringar gällande groddjur, fladdermöss, fåglar och pollinerare. Robin är en kunnig biolog med ett specialintresse för invasiva främmande arter och deras effekt på den biologiska mångfalden, något som har varit särskilt relevant för att hjälpa hotade ängsmarker och deras tillhörande pollinatörer.

Helena Lundmark från Naturskyddsföreningens skolverksamhet ger exempel på inspirerande skolmaterial, lektioner och ingångar till att arbeta med pollinering och biologisk mångfald tillsammans med eleverna genom bland annat vilda bin, skolodling, djur i 3D och enkel artkunskap.

Innehåll:

  • Vikten av biologisk mångfald
  • Vilda pollinatörers ekologi och biologi
  • Invasiva arter i Blekinge
  • Hur man kan främja lärande om biologisk mångfald i skolan

Mellan föreläsningarna kommer det att finnas tid för frågor och diskussion där du gärna får dela med dig av egna erfarenheter i ämnet.

Var:
Digitalt Skype-möte, länk skickas ut till anmälda deltagare i god tid före mötet.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
11 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 november klockan 23.59.

Kontakt