Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

28 sep 2022 klocka 17.00 - 20.00

Skog och viltexkursion med anpassat skogsbruk

Välkommen att gå längs en slinga uppsatt i Edestad Skog.

Här brukas skogen för god skogsproduktion i kombination skapande av bra livsmiljöer och foder åt klövviltet. Diskussion i olika stationer. Slingan tar omkring tre timmar.

ANMÄLAN: johannes.holswilder@skogsstyrelsen.se

VAR:
Anglestue Parkering, Anglestue Grottor parkering – Google Maps
KOSTNAD:
kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 sep 2022

Kontakt