11 maj 2022 klocka 15.00 - 17.30

Webbinarium om biologisk mångfald och vilda pollinatörer

Humla i närbild sitter på en lila blomma.

Välkommen att delta på en inspirerande föreläsning om pollinatörer och biologisk mångfald riktad mot grundskolelärare i Blekinge.

André Dabolins och Daniel Segerlind är biologer och arbetar som naturvårdskonsulter på Calluna AB. André är utbildad naturvårdsbiolog och arbetar bland annat med utredningar och inventeringar gällande groddjur, fladdermöss, fåglar och pollinerare. Daniel har lång erfarenhet av naturvårdsarbete bland annat genom skötsel av kulturmarker, artinventeringar och framtagning av skötselplaner. Marie Hannerstig från Naturskyddsföreningens skolverksamhet ger exempel på inspirerande skolmaterial, lektioner och ingångar till att arbeta med pollinering och biologisk mångfald tillsammans eleverna genom bland annat vilda bin, skolodling, djur i 3D och enkel artkunskap.

Innehåll:

André, Daniel och Robin kommer att föreläsa om följande:

  • Vikten av biologisk mångfald· Invasiva arter i Blekinge
  • Hur man kan främja lärande om biologisk mångfald i skolan
  • Vilda pollinatörers ekologi och biologi

Mellan föreläsningarna kommer det att finnas tid för frågor och diskussion där deltagarna gärna får dela sina egna erfarenheter i ämnet.

Varmt välkommen!

Var:
Digitalt Skype-möte, länk mejlas ut.
Kostnad:
Ingen avgift
Sista anmälningsdag:
09 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 maj klockan 23.30.

Kontakt