20 apr 2022 klocka 08.30 - 10.00

Informationsmöte om mottagandet
av ensamkommande barn från Ukraina

Barn målar en stol utomhus.

På gemensamt initiativ från länsstyrelserna, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner anordnas ett informationsmöte om mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina.

Under mötet tar vi bland annat upp:

  • Statistik om mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina på nationell och regional nivå – Migrationsverket
  • Regelverket gällande mottagande av ensamkommande barn – Migrationsverket
  • Socialtjänstens ansvar i ankomstskede och efter anvisning. Utredning, placering och uppföljning – Socialstyrelsen
  • Särskilda utmaningar för socialtjänsten. Ersättningsfrågor, företrädare för barn och barnhemsevakueringar - Sveriges Kommuner och Regioner

Mötet äger rum digitalt via Skype och en länk kommer att skickas ut till anmälda efter sista anmälningsdatum. Målgrupp för informationsmötet är socialtjänst och berörda strateger och samordnare i kommunerna.

Var:
Skype - en länk kommer att skickas ut efter anmälningstidens utgång
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
19 apr 2022

Kontakt