Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 maj 2022 klocka 09.00 - 11.00

Val efter eget kön - könsskillnader i utbildningsval

Fem ikoner som visar målen 3, 4, 5, 8 och 10 i de globala målen för hållbar utveckling.

Välkommen till en gemensam träff där Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till ett tillfälle med fokus på könsskillnader i utbildningsval. Temat motsvarar mål kopplat till Agenda 2030 och till det tredje jämställdhetspolitiska delmålet: jämställd utbildning.

Trots att det i dag inte finns några formella regler som hindrar människor att välja utbildning utifrån kön ser vi ändå en könssegregering som återspeglar sig på arbetsmarknaden. I förlängningen ger detta också konsekvenser i form av skillnad gällande hälsa och ekonomi.

Vi har bjudit in Jämställdhetsmyndigheten till en digital träff för att få större klarhet i vad detta beror på, med bakgrund i en presentation av den nya rapporten "Val efter eget kön - En kunskapssammanställning om könsskillnader i utbildningsval".

Träffen vänder sig till jämställdhetsnätverken i Blekinge och Kalmar län samt jämställdhetsstrateger, social hållbarhetsstrateger, barnrättskoordinatorer, rektorer inom förskola och utvecklingsansvariga inom barn- och utbildningsförvaltning.

VAR:
Digitalt. Länk skickas ut dagen innan till anmälda deltagare
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 april klockan 23.59.

Kontakt

Alex Snäckerström

Jämställdhetssamordnare