Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 apr 2022 klocka 09.00 - 12.00

Nätverksträff Jämställdhetsuppdrag förskola och skola

symbol för jämställdhetsmål utbildning en grön cirkel med en uppslagen bok

Varmt välkommen till nätverksträff på temat: Förstärkt jämställdhet och förändrad undervisning kring sex-, och samlevnad! Vad betyder det för oss i skolans värld?

Under hösten sker förändringar när det gäller ämnet sex,- och samlevnad och läroplansmål för jämställdhet.

  • Kunskapsområdet sex- och samlevnad är stärkt och byter namn till "Sexualitet, samtycke och relationer".
  • Nya formuleringar om jämställdhet som berör skolans ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.
  • Nya formuleringar om bland annat skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av intolerans, våld och förtryck

Detta påverkar såklart både undervisning och hela skolans värdegrund. Förändringarna motiveras av samhällsförändringar och ökade krav på jämställdhet och normkritik. Länsstyrelsen bjuder därför in skolverket för att informera om förändringarna samt diskutera hur förskola och skola kan arbeta för att möta förändringen.

Nytt i läroplanernas inledande delar 2022 på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Strategin innehåller fyra långsiktiga delmål och sju åtgärdsområden som också har stor betydelse för förskola och skolans arbete med värdegrund kopplat till hälsa, sexuella rättigheter och kroppslig integritet. Länsstyrelsen bjuder därför in Folkhälsomyndigheten för att informera samt diskutera hur förskola och skola kan arbeta förebyggande.

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Program

8.30-9.00 Test av teknik

9.00 Inledning av länsstyrelsen

9.10-09.50 Skolverket: Vilka är de förändringarna som berör kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt jämställdhet i läroplanerna samt kursplanerna? 

09.50-10.00 Paus

10.00-10.40 Folkhälsomyndigheten: Presentation av Folkhälsostrategin samt arbetet med nationell handlingsplan. Vad betyder detta för skolans verksamhet?

10.40-11.30 Diskussion Vad betyder detta för oss - hur möter vi förändringen? Behov av stöd? Samordning/kompetensutveckling? Insatser?

11.30-12.00 Återkoppling och plan framåt

Målgrupp

Personal i förskola och skola: förskolechefer, rektorer, elevhälsa, pedagoger,

Jämställdhetsstrateger, Social hållbarhetsstrateger, Barnrättskoordinatorer, utvecklingsansvariga Barn och utbildningsförvaltning

Studenter förskola/lärarutbildning

Samverkan

Nätverket är en samverkan mellan Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen i Kalmar län

VAR:
Nätverksträffen sker digitalt på skype. Länk skickas ut dagen innan till anmälda deltagare
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 april klockan 23.59.

Kontakt

Alex Snäckerström

Jämställdhetssamordnare