19 feb 2022 klocka 09.30 - 16.00

Konferens om jordhälsa

Person håller jord i sina händer.

Jordhälsa är ett begrepp som uppmärksammas allt mer i Sverige och inom EU. Jordhälsa definieras som markens kapacitet att leverera ekosystemtjänster utan att negativt påverka miljön. Friska jordar är en grundläggande resurs för vår jordbruksproduktion och vår förmåga att mätta en växande global befolkning.

Hur jorden mår kan påverka vilken mängd gödsel och växtskydd som behövs för optimerade skördar. Det är också en aspekt att ta hänsyn till för framtida skördar i mer extrema väderförhållande. Oavsett inriktning är jordhälsa något som alla som på något sätt brukar jorden bör vara intresserade av. Hur påverkas jordhälsa av brukningsmetoder? Finns det någon ekonomisk vinning för jordbrukaren i att intressera sig för hur jorden mår?

Under konferensen ger inbjudna lantbrukare, forskare och rådgivare svar på frågor och berättar om jordhälsa, regenerativa brukningsmetoder, biokol och mellangrödor.

Evenemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och fika.

Välkommen att ta del av en inspirerande dag!

09.30: Registrering med kaffe och smörgås

10.00: Inledning och presentation av dagen
Länsstyrelsen Blekinge presenterar dagen

10.10: Jordhälsa kopplat till Eriksbergs verksamhet
Per Arne Olsson, VD Eriksberg Hotell & Safaripark i Blekinge

10.20: Varför satsa på jordhälsa?
Per Landén, Lantbrukare Charlottenlund

10.40: Vad är jordhälsa och varför är den bra för min verksamhet?
Hanna Williams, Splendor Plants, mark/växtagronom med fokus på jordhälsa.

11.50: Tre/Två lantbrukares perspektiv
Per Landén, Lantbrukare Charlottenlund, om hur reducerad jordbearbetning ger ekonomiska fördelar.

Jens Fjelkner, Sjövången, jordförvaltare i åttonde generationen som arbetar för att skapa ett så klimatsmart jordbruk som möjligt.

12.30: Lunch

13.15: Genomgång av fältförsök - Odlingssystem som främjar god jordhälsa
Elsa Lagerquist, doktorand vid SLU, presenterar projektet ”Halva ytan bearbetas”.

13.45: Kolinlagring i mark - för ökad jordhälsa, biodiversitet och vattenhållande förmåga
Christina Berneheim, Svensk Kolinlagring

14.15: Så ökar vi kolinlagringen!
Thomas Prade, forskare, institutionen för biosystem och teknologi SLU, talar om kolinlagring med mellangrödor.

14.40: Eftermiddagskaffe

15.00: Biogas och jordhälsa
Per Brunberg, Björketorps gård

15.20: Rådgivarens roll - så jobbar jag med markfrågor
Rådgivare från Greppa Blekinge

15.30: Avslutning
Länsstyrelsen Blekinge rundar av dagen

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
VAR:
Eriksberg Hotell och Safaripark
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 feb 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 18 februari klockan 23.59.Kontakt