30 nov 2021 klocka 13.00 - 15.00

Föreläsningsserie - Hållbar odling

Ett par händer som drar upp en grön planta ur en kruka

Tema: Ditt avloppsvatten - en resurs.

Genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge presenteras här en kostnadsfri föreläsningsserie om hållbart jordbruk, hållbara metoder och hållbar odling. Samarbetet är en del i det regionala arbetet med den nationella och regionala livsmedelsstrategin. Målgruppen är främst boende och verksamma på landsbygden, men i mån av plats är alla välkomna att delta.

Samarbetet förväntas leda till en ökad kunskapsnivå om hållbara och regenererande metoder kopplat till odling, jordbruk/lantbruk, samverkansformer och innovationer. Målet är att nya utvecklingspotentialer ska hittas samt att nya samarbeten ska skapas.

3) Ditt avloppsvatten - en resurs Länk till annan webbplats.

30 november klockan 13.00-15.00

Anmäl dig på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
VAR:
Digital träff / Zoom
KOSTNAD:
Ingen avgift
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 nov 2021

Kontakt