22- 01 nov dec klocka 00.00 - 00.00

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Som en del i detta arbete erbjuds flera olika föreläsningar i Blekinge under veckan.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra! Det är ett av sex delmål i den svenska
jämställhetspolitiken. Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Målsättningen är att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar
för att den nationella strategin får genomslag i länen.

Det nationella initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna.

En vecka fri från våld anordnas i Blekinge av länets kommuner i samverkan med kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer, NSPH Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Program för veckan

Brutna löften, brutna revben

Enmansföreställning som handlar om våld i nära relationer. Vi får följa den vältalige Sebastian i ett polisförhör där han berättar om den charmiga Julia, som är kvinnan i hans liv. Utan att glorifiera våldet får vi en inblick i varför någon väljer att ta till våld och psykisk misshandel för att bryta ner en annan människa. Rekommenderas från 15 år.

Tid: 18.30-20.00
Plats: Karlskrona

Anmäl dig på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats Länk till annan webbplats.

Preventionspusslet - MÄN

Välkommen till inspirationsföreläsning om Preventionspusslet, som bygger på organisationen MÄN:s samlade kunskaper om våldsprevention, tankar och erfarenheter av förändringsarbete.

Länk till mer information och anmälan till "Preventionspusslet" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Sjukvårdens ansvar för mötet med våldsutsatta äldre

Lära dig mer kring metoder för att upptäcka våld bland äldre inom sjukvården. Föreläsaren Johanna Simmons är ST-läkare i geriatrik och adjungerad lektor vid Linköpings Universitet.

Länk till mer information och anmälan till "Sjukvårdens ansvar..." hos Länsstyrelsen i Jönköping Länk till annan webbplats.

Projekt Tidsresor på temat heder

Kvinnojouren Kalmar och Kalmar läns museum berättar om sitt arbete med tidsresemodellen heder. Välkommen till ett program där vi berättar hur dåtid och nutid kan användas för att skapa en bättre framtid.

Länk till mer information och anmälan till "Tidsresor på temat heder" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Välj att sluta – en nationell telefonlinje till våldsutövare

Välj att sluta är sedan januari 2021 en nationell telefonlinje dit vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer kan vända sig. Även yrkesverksamma, våldsutsatta och anhöriga kan ringa. Vid seminariet får du reda på mer om hur Välj att sluta arbetar och även om vilka resultat vi uppnådde under pilotprojektet 

Länk till mer information och anmälan till "Välj att sluta..." på Manscentrum Länk till annan webbplats.

Våldsförebyggande vägledningar och metoder i skolan

Förskola och skola är en viktig arena när det gäller att förebygga mäns våld mot kvinnor. Rädda barnen har tagit fram flera olika vägledningar och metoder som kan användas i detta arbete.

Länk till mer information och anmälan till "Våldsförebyggande vägledningar..." hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Trygghet och skola, situationell prevention

Lyssna till Stiftelsen Tryggare Sverige som föreläser på temat med utgångspunkt i rapporten ”Trygghet i skolan”. Hur kan vi förstå och arbeta med den fysiska miljöns påverkan för att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljöer?

Länk till mer information och anmälan till "Trygghet och skola" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Högsby kommuns förebyggande arbetet i skolan

Högsby kommun har under flera år arbetat våldsförebyggande med olika metoder i förskola och skola. Deras arbete har uppmärksammats nationellt som ett gott exempel och under seminariet får ni ta del av deras arbete – deras val av metoder och vilka resultat de gett.

Länk till mer information och anmälan till "Högsby kommuns förebyggande arbete..." hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Orange day MC – Maria Andersson

Maria Andersson, författare och entreprenör som brinner för samhällsfrågor föreläser om när machokulturen bidrar till att bryta normer och tystnadskulturen.

Länk till mer information och anmälan till "Orange day MC" hos Studieförbundet Vuxenskolan Länk till annan webbplats.

VIP-programmet - våldsförebyggande arbete med personer med funktionsvariationer

Välkommen till en föreläsning om VIP-programmet. VIP står för Viktig Intressant Person, och är en metod för att arbeta våldsförebyggande med personer med intellektuella och psykiska funktionsvariationer.

Länk till mer information och anmälan till "VIP-programmet" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

HBTQ och heder - Hbtq-personers levnadsvillkor och dubbla utsatthet

Föreläsningen kring unga hbtq-personers levnadsvillkor och hur dessa ungas utsatthet förstärks av hedersnormer.

Länk till mer information och anmälan till "HBTQ och heder" hos Länsstyrelsen Kronoberg Länk till annan webbplats.

Alkohol och våld

Alkohol bidrar till mycket av det våld som sker i samhället, såväl gatuvåld som partnervåld och våld mot barn. Sven Andreasson, professor i socialmedicin, kommer under föreläsningen fördjupa oss i kopplingen mellan våld och alkohol.

Länk till mer information och anmälan till "Alkohol och våld" hos Länsstyrelsen i Hallands län Länk till annan webbplats.

Brutna löften, brutna revben

Enmansföreställning som handlar om våld i nära relationer. Vi får följa den vältalige Sebastian i ett polisförhör där han berättar om den charmiga Julia, som är kvinnan i hans liv. Utan att glorifiera våldet får vi en inblick i varför någon väljer att ta till våld och psykisk misshandel för att bryta ner en annan människa. Rekommenderas från 15 år.

Tid: 18.30-20.00
Plats: Karlshamn

Anmäl dig på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats Länk till annan webbplats.

Medborgarlöften och lokal samverkan

Kommunpolis Magnus Areskog beskriver hur kommunpolisen och Borgholms kommun samverkat för att inkludera området mäns våld mot kvinnor i sina medborgarlöften.

Länk till mer information och anmälan till "Medborgarlöften..." hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Machofabriken - ett våldspreventivt verktyg

Verktyget består av små korta filmer samt handledning med övningar kring frågor om jämställdhet, makt, vänskap och relationer, samtycke, sexuella trakasserier, våld och ungas utsatthet på nätet. Målgrupp för verktyget är ungdomar 13–25 år och genom filmer, interaktiva övningar och samtal ges möjlighet till att utmana destruktiva och stereotypa normer.

Länk till mer information och anmälan till "Machofabriken" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Morgan Alling om att dra nytta av negativa erfarenheter

Morgan föreläser om att vända en negativ start i livet, med utgångspunkt från sin egna uppväxt som var fylld med svek, lögner, misshandel och utanförskap. Morgan berättar hur han lyckats se på sitt bagage som en fördel och styrka. Minnena kommer man aldrig ifrån, men man kan bli vän med sin historia.

Länk till mer information och anmälan till "Morgan Alling..." hos Länsstyrelsen Kronoberg Länk till annan webbplats.

Digital ljusmanifestation

På den internationella dagen mot våld mot kvinnor anordnas en digital ljusmanifestation av årets arrangörer av temaveckan.

Så här gör du för att delta:

  1. Tänd ett ljus.
  2. Ta en bild.
  3. Dela i dina sociala medier tillsammans med hashtaggen #blekingeljusmanifestation2021.

BRA-samtal: ett sätt att uppmärksamma Barns Rätt som Anhöriga

BRA-samtal är en modell utformad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga för att uppmärksamma anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

Länk till mer information och anmälan till "BRA-samtal" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Schyssta relationer – Utväg Skaraborg

Utväg Skaraborg är en verksamhet som utbildar i metoden Schyssta relationer. Denna föreläsning ger dig en bild av hur din verksamhet kan arbeta våldspreventivt mot personer med intellektuellt funktionshinder genom denna metod.

Länk till mer information och anmälan till "Schyssta relationer" hos Länsstyrelsen Jönköping Länk till annan webbplats.

Barn och unga på nätet

Föreläsning med Maria Dufva, krimonolog och författare, kring grooming, brott på nätet samt hur föräldrar och andra viktiga vuxna kan prata med barn om risker på nätet.

Länk till mer information och anmälan till "Barn och unga på nätet" hos Länsstyrelsen Jönköping Länk till annan webbplats.

VAR:
Digitalt, se respektive aktivitet
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt