21 sep 2021 klocka 09.00 - 12.30

Kurs i vattendrag - V. Orlundsån

Lär dig mer om vattenmiljön för västra Orlunden genom att följa med på en vattendragsvandring. Kurstillfälle 3 av 3.

Hushållningssällskapet bjuder in dig som har ett intresse i vattendraget. Föreläsare är Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna AB med medverkan av Birgitta Jonasson och Lena Persson, Hushållningssällskapet.

Kursträffar

Träff 1
Datum: torsdagen den 9 september kl 09.00 – 12.30
Plats: Gränum Folketshus
En uppstartsträff där vi går igenom vattendragets status, lagstiftning, VISS kartor m.m.

Träff 2
Datum: tisdagen den 14 september kl 09.00 – 15.00
Plats: Vi möts hos Ola och Martin Bosson, Stövsåkravägen 46 och tar oss därefter vidare längs med vattendraget. Vid denna träff är vi ute och gör ett antal nedslag längs med vattendraget, vi tittar även på bevattningsdammar m.m.

Träff 3
Datum: tisdagen den 21 september kl 09.00 – 12.30
Plats: Gränum Folketshus
Avslutningsträff där vi diskutera åtgärder, tankar som framkommit under träffarna.

Kursen är kostnadsfri och finansierad med EU-medel från Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen Blekinge. På träff 1 och 3, bjuder vi på fika och träff 2, fika och enklare förtäring.

Med anledning av Corona/Covid 19 gäller följande restriktioner:
• Vi kommer att begränsa deltagarantalet till max 50 personer
• Vi håller avstånd till varandra i lokalen
• Känner man sig sjuk stannar man hemma

Anmälan

Senast måndagen innan varje träff till:
lena.persson@hushallningssallskapet.se, eller SMS till 0702-336871.
birgitta.jonasson@hushallningssallskapet.se eller SMS till 070-602 54 20.

Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.

Välkomna!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
Logotyp Greppa näringen
VAR:
Gränum Folketshus
KOSTNAD:
Ingen avgift
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 sep 2021

Kontakt