23 sep 2021 klocka 11.00 - 14.00

Ekodag 2021 - besök ekologiska gårdar i Blekinge

Kor betar.

Välkommen att besöka sex olika ekologiska gårdar i Blekinge i september. Låt dig bli inspirerad på olika teman, som solceller och energirådgivning, ansökan om förprövning av stallar eller ekologisk grönsaksodling.

Alla är välkomna att delta, både du som redan är ekologiskt certifierad men också du som är intresserad och vill inspireras av ovan nämnda teman.

Förutom föreläsningar erbjuds även fältvandringar – vall och betesmark, jordhälsa, naturbetesmarker, biologisk mångfald, visning av mjölkrobot samt vilthantering under dagen. På plats finns länets landsbygdsutvecklare och representanter från Länsstyrelsen Blekinge.

På samtliga gårdar finns information om Ekologisk produktion, Greppa Näringen, LRF och Landsbygdsprogrammet. Alla gårdar är certifierade enligt KRAV. 

Besök en eller flera ekologiska gårdar

Tema

Visning av nybyggt djupströstall, handläggare förprövning, gårdsbutik.

Hållpunkter

 • Ungefär klockan 12.00 håller Sara Fors-Jardin, Växa Sverige, en fältvandring på gården.
 • Gitana och Inge Bengtsson visar upp och håller gårdsbutiken öppen sin ekogård.
 • Johanna Karlsson, handläggare ansökan om förprövning, Länsstyrelsen Blekinge, kommer att finnas på gårdens nya djupströstall
 • Anneli Larsson, Gård och Djurhälsan finns på plats för frågor om djurhälsa.
 • LRF-information finns på plats.
 • Karoline Matsson, landsbygdsutvecklare, Olofströms kommun, kommer att finnas på plats.
 • Lena Burton, Länsstyrelsen Blekinge, kommer att finnas på plats och informera om Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen.

Välkommen till Möllekulla Länsmansgård där vi får besöka deras ekologiska KRAV-certifierade grönsaksodling, lyssna på tre olika föredrag samt handla i gårdsbutiken som är fylld med ekologisk mat och färska grönsaker.

Tema

Jordhälsa och småskalig odling. Öppna grönsaksodlingar, gårdsbutik, jordhälsa, småskalig odling.

Hållpunkter

 • 11.00 Jordhälsa och den bästa ekosystemtjänsten.
 • 12.00 Att odla ekologiska grönsaker.
 • 13.00 Få dina fruktträd att leva gott.
 • Öppettider odling och gårdsbutik: 11.00-15.00.
 • Vegetarisk lunch finns att köpa mellan 11.30-13.30.
 • På plats under dagen: Sanna Lindberg, Länsstyrelsen Blekinge, från Sölvesborgs kommun Sara Dahlberg, näringslivsutvecklare, Stefan Olofsson, näringslivschef och Sanna Persson, besöksnäringsutvecklare.

Tema

Mjölkkor, visning av kalvstall, De-Laval, fältvandring.

Hållpunkter

 • Runt 12.00 håller Växa Sverige och Annika Lydänge från Länsstyrelsen Blekinge en fältvandring på gården.
 • Lola och Anton visar sitt nybyggda kalvstall.
 • De-Laval finns på plats.
 • LRF-information finns på plats.
 • Marianne Peary, landsbygdsutvecklare, Karlshamns kommun, kommer att finnas på plats.
 • Hanna Sandqvist, Länsstyrelsen Blekinge, kommer att finnas på plats och informera om Landsbygdsprogrammet.

Tema

Mjölkkor, fältvandring, solceller, energi- och klimatrådgivning.

Hållpunkter

 • Runt 12.00 håller Hans Hedström, Hushållningssällskapet, en fältvandring på gården.
 • Ulf Hansson och Camilla Engdahl, handläggare klimatklivet, samt Eva Johansson, miljömålsamordnare, Länsstyrelsen Blekinge, kommer att finnas på plats under dagen. Magnus Olofsson, Energi- och klimatrådgivarna, Ronneby kommun m.fl. informerar om energi och klimatrådgivning.
 • LRF-information finns på plats.
 • Daniel Granello, landsbygdsutvecklare Ronneby kommun, kommer att finnas tillgänglig på plats delar av dagen.
 • Bengt Lindberg, Länsstyrelsen Blekinge, kommer att finnas på plats och informera om Landsbygdsprogrammet.

Tema

Vilthantering, förädling av livsmedel, bryggeri, vilt.

Hållpunkter

 • 11.30 Maria och Hans Wachtmeister, Johannishus godsförvaltning, berättar om sin resa som ekologiska lantbrukare, sin företagsinriktning och utveckling av produkter i allmänhet.
 • 12.00 Oliver de Mervenac och Jonas Kromnow, Länsstyrelsen Blekinge, berättar om den nya viltförvaltningen, svinpesten m.m.
 • 13.00 Per Nilson, Profox Company, håller en kort föreläsning om livsmedelshantering.
 • Jonas Kromnow, Länsstyrelsen Blekinge, kommer att finnas på plats med information om de nya pengarna för vilthantering.
 • Carolin Almroth-Larsson, Gård- och Djurhälsan, finns på plats för frågor om djurhälsa.
 • LRF-information finns på plats.
 • Daniel Granello, landsbygdsutvecklare Ronneby kommun, kommer att finnas tillgänglig på plats delar av dagen.
 • Åsa Johansson, Länsstyrelsen Blekinge, kommer att finnas på plats och informera om Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen.

Tema

Mjölkkor, dikor, fältvandring, betesmarker med höga värden, naturreservat.

Hållpunkter

 • 11.30 Klas Andersson berättar om sitt företag och sin gård.
 • 12.00 Jenny Svensson, Växa, prata om eko-mjölk, kött, bete.
 • 13.00 Åke Widgren, Länsstyrelsen Blekinge, håller fältvandring i Uttorps naturreservat.
 • LRF-information finns på plats.
 • Yvonne Walther, landsbygdsutvecklare Karlskrona kommun, kommer att finnas tillgänglig på plats.
 • Sofia Persson, Länsstyrelsen Blekinge, kommer att finnas på plats och informera om Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen samt ett rikt odlingslandskap.

Begränsat antal platser - först till kvarn gäller!

EU-flagga med texten "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.".
VAR:
Flera platser
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt