17 sep 2021 klocka 10.00 - 12.00

Webbinarier om prostitution och människohandel: Sex mot ersättning och Människohandel med fokus på barn och unga vuxnas utsatthet

Händer i luften

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar Kronoberg och Skåne bjuder in till en serie webbinarier om prostitution, människohandel och nyanlända barn och ungas särskilda utsatthet. Detta seminarium handlar om sex mot ersättning och människohandel med fokus på barn och ungas utsatthet.

Föreläsningen kommer att ha fokus på barn och ungas utsatthet för exploatering inom prostitution och människohandel. Föreläsningen innehåller två delar.

Ylva Grönvall, doktorand vid Malmö Universitet kommer redogöra för den nordiska forskningsöversikten om unga med erfarenhet av sex mot ersättning ”Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries ”.

Elin Johansson och Johanna Sköld, Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel region syd, redogör för sitt operativa arbete i dessa frågor i region syd. Ämnen som berörs är Sugardejting och andra arenor där exploatering kan förekomma, ärendehantering för socialtjänsten, samverkan mellan myndigheter samt vikten av skydd och stöd för barn och unga i exploatering.

Antalet platser är begränsat. Länsstyrelserna förbehåller sig rätten att fördela utbildningsplatserna. Länk till föreläsningen skickas ut dagen före respektive föreläsning.

VAR:
Föreläsningen är digital
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 sep 2021

Kontakt