22 okt 2021 klocka 08.00 - 12.00

Webbinarium om hur barns hälsa påverkas av närmiljön

Hus med laddsladd från solen. Illustrataion. Text: Solsafari 2021.

God hälsa är en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott liv och miljön som vi vistas i påverkar i hög grad vår hälsa. Under webbinariet presenterar Arbets- och miljömedicin Syd resultaten från miljöhälsorapporterna för Kronoberg och Blekinge.

Resultaten visar bland annat att:

  • Färre barn upplever dålig luftkvalitet i närheten av bostaden.
  • Fler barn störs av buller i bostaden och i skolan.
  • Fler barn exponeras för tobaksrök i Kronoberg, medan färre barn än tidigare exponeras i Blekinge.
  • Många barn bränner sig i solen trots att medvetenheten om solens risker ökar.
  • Barn vistas mer sällan i grönområden.
  • Många tolvåringar oroas av klimatförändringarna.

Miljöhälsorapporterna kan användas som beslutsunderlag i arbetet med att förebygga ohälsa och uppnå jämlik hälsa, samt i arbetet med Agenda 2030, miljömål och folkhälsomål. På webbinariet får vi möjlighet att börja diskutera vilka områden som vi kan förbättra.

Webbinariet vänder sig främst till dig som påverkar barns miljö och vardag i dina beslut. Du kanske är beslutsfattare eller handläggare på kommun, region eller länsstyrelsen inom:

  • fysisk planering
  • miljö- och hälsoskydd
  • barnomsorg, skol- och fritidsförvaltning eller
  • folkhälsa

För att främja barnens hälsa och nå ett hållbart samhälle behöver vi arbeta tillsammans!

8.00 Välkomna

8.30 Tema Beteenderelaterade miljöfaktorer

Inledning och bakgrund till rapporten. Barnens allmänna miljöhälsotillstånd samt påverkan från beteenderelaterade miljöfaktorer såsom solexponering, användning av kemiska produkter och hudbesvär därav, exponering för skadliga ljudnivåer och besvär av tinnitus. Passet avslutas med en kort frågestund.

Föreläsare: Jörgen Olofsson och Lina Hagvall, miljöhygieniker.

8.55 Paus

9.05 Tema Samhällsplanering

Miljöfaktorer kopplade till samhällsplanering, inom- och utomhusmiljö såsom luftkvalitet och temperatur i bostaden, besvär av lukt, fukt och mögel i bostaden, besvär från vedeldning, buller i hemmiljö och i skola, tillgång till grönområden samt vistelsetid i grönområden. Passet avslutas med en kort frågestund och diskussion i smågrupper.

Föreläsare: Jörgen Olofsson, miljöhygieniker samt Eva Tekavec, specialistläkare i Yrkes- och miljömedicin.

10.20 Paus

10.35 Tema Beteenderelaterade folkhälsofaktorer

Förekomst och besvär av astma, allergier och eksem, barns exponering för tobaksrök, mammors rökning och exponering för rök under graviditet, barn och mammors konsumtion av fisk samt dricksvatten från egen brunn. Passet avslutas med en kort frågestund och diskussion i smågrupper.

Föreläsare: Lina Hagvall, miljöhygieniker och Eva Tekavec, specialistläkare i Yrkes- och miljömedicin.

11.40 Sammanfattande frågestund och avslutning

Anmälan

Programmet är uppdelat i tre temapass med möjlighet att delta på enstaka pass. Vi behöver din anmälan för att försäkra oss om att alla som vill får plats i det digitala rummet. Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig senast den 18 oktober via anmälningsformuläret Länk till annan webbplats.. När du anmält dig ska du få ett svarsmeddelande till den registrerade e-postadressen. Länk till webbinariet skickas ut via e-post några dagar innan webbinariet.

Webbinariet genomförs i samverkan mellan Arbets- och miljömedicin Syd, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge.

Kontakt

Anna-Karin Bilén, Länsstyrelsen Blekinge

Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Christoffer Andersson, Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge

VAR:
Digitalt, via Teams
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 okt 2021

Kontakt