19 maj 2021 klocka 17.00 - 19.30

Föreläsning om pollinatörer och biologisk mångfald för vägföreningar

Välkommen att delta på en inspirerande föreläsning om pollinatörer och biologisk mångfald riktad mot vägföreningar i Blekinge.

Tor Hansson Frank och Magnus Stenmark är biologer och arbetar som naturvårdskonsulter på Calluna AB. Tor är utbildad inom ekologi och arbetar bland annat med artinventeringar och naturvårdsprojekt. Magnus arbetar bland annat med artrika väg - och järnvägsmiljöer på uppdrag för Trafikverket och andra aktörer. Han utför även naturvärdesinventeringar och är expert på vildbin.

Tor och Magnus kommer att föreläsa om följande:

  • Ängar, hävdgynnad flora, naturhistoria och pollinatörer
  • Mångfald i vägkanter
  • Invasiva arter
  • Anpassad skötsel av vägkanter för att gynna flora och pollinatörer
  • Hur man söker LONA-bidrag

Mellan föreläsningarna kommer det att finnas tid för frågor och diskussion där deltagarna gärna får dela sina egna erfarenheter i ämnet.

VAR:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt