25 maj 2021 klocka 09.00 - 11.30

Föreläsning om pollinatörer och biologisk mångfald för bostadsbolag

Välkommen att delta på en inspirerande föreläsning om pollinatörer och biologisk mångfald riktad mot bostadsbolag.

Tor Hansson Frank och Daniel Segerlind är biologer och arbetar som naturvårdskonsulter på Calluna AB. Tor är utbildad inom ekologi och arbetar bland annat med artinventeringar och naturvårdsprojekt. Daniel har lång erfarenhet av naturvårdsarbete bland annat genom skötsel av kulturmarker, artinventeringar och framtagning av skötselplaner.

Tor och Daniel kommer att föreläsa om följande:

  • Hävdgynnad flora, naturhistoria och pollinatörer
  • Problematiken kring invasiva arter
  • Tips på åtgärder för att gynna vilda pollinatörer
  • Anläggning av äng

Mellan föreläsningarna kommer det att finnas tid för frågor och diskussion där deltagarna gärna får dela sina egna erfarenheter i ämnet.

VAR:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt