28 maj 2021 klocka 08.45 - 12.00

Utbildningsdag om strategisk styrning av funktionshinderspolitiken

Olika symboler för funktionsnedsättningar

Kommuner och regioner har en särskilt framträdande roll för att alla invånare, inklusive personer med funktionsnedsättningar, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. En strategisk styrning och ledning av funktionshinderspolitiken är avgörande för att lyckas.

Utildningsdagen arrangeras av Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge. Syftet är att erbjuda inspiration, tips och vägledning för ett strategiskt funktionshinderspolitiskt arbete. Myndigheten för delaktighet (MFD) kommer att presentera ett stödmaterial som tagits fram för arbetet med styrning och ledning och kommer också att visa hur det funktionshinderspolitiska arbetet kan synliggöras som en del i arbetet med Agenda 2030. Dagen kommer erbjuda en möjlighet för erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner i Kalmar och Blekinge län med ansvar och intresse för att utveckla ett strategiskt funktionshindersarbete inom kommun eller region. Dagen riktar sig också till dig som ansvarar för kommun- eller regionövergripande handlingsplaner och strategier.

Varmt välkommen att delta!

Program 28 maj

8:45-9:00 Inloggning och teknikkoll

9:00-9:05 Välkomna!, Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Blekinge län

9.05-9:40 Grunderna i funktionshinderspolitiken och det nationella målet för unktionshinderspolitiken utifrån kommunens och regionens roll, MFD

9:40-9:45 Kort paus

9:45-10:10 Agenda 2030 som verktyg för strategiska planer, MFD

10:10-10:25 Metodstöd för funktionshindersperspektiv i ledning och styrning, MFD

10:25-10:30 Kort paus

10:30-10:50 Om nulägesanalys, MFD

10:50-11:00 Paus

11:00-11:50 Workshop: Framtagande och uppdatering av funktionshinderspolitiska planer/strategier

11:50-12:00 Reflektion och avslutning

För mer information

Moa Brändström – Länsstyrelsen Kalmar
Utvecklare mänskliga rättigheter
Mejladress: moa.brandstrom@lansstyrelsen.se

Lisa Spjuth – Länsstyrelsen Blekinge
Samordnare mänskliga rättigheter
Mejladress: lisa.spjuth@lansstyrelsen.se

Tillgänglighet: Ange eventuella tillgänglighetsbehov snarast i e-post till Lisa Spjuth.

VAR:
Digital via Zoom på din dator, mobil eller surfplatta. En länk till mötet skickas till e-postadressen du angett i din anmälan.
KOSTNAD:
Ingen avgift
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt