29 apr 2021 klocka 18.00 - 19.00

Vår- och hösttecken - Bli en medborgarforskare

Tussilago

Digital föreläsning med Ola Langvall, forskare på SLU, med koll på klimatförändringarnas påverkan på naturen genom observationer av växter och djurs fenologi. Fenologi beskriver årstidsbundna företeelser i naturen, så som växters blomning och lövsprickning, liksom flyttfåglars ankomst och flytt.

Ola kommer att berätta hur vi kan följa klimatförändringar genom observationer och vad vi har sett av detta hittills, det finns långa serier tillbaka i tiden och de behöver följas upp. Han kommer att presentera "fenologinätverket" och "Natures kalender" samt hur du kan hjälpa till genom att bli en medborgarforskare genom att observera naturen och rapportera in dina observationer.

Målet med Naturens kalender och fenologinätverket är att samla in data om årstidsväxlingarna, allt från första vårtecken till sista hösttecken, i en landsomfattande databas. Databasen ska underlätta forskning, miljömålsarbete och information och lär oss om klimatförändringens effekter.

Anmäl dig till: Naturum.blekinge@lansstyrelsen.se
Så skickar vi en länk till mötet.

VAR:
Via zoom på din dator
KOSTNAD:
Ingen avgift.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 apr 2021

Kontakt