11 maj 2021 klocka 18.00 - 21.00

Gårdens natur- och kulturarv i källorna

Karta över storskifte.

Välkommen till en digital kurs för dig som vill lära dig mer om din gård, by eller trakt.

Kanske du är nyfiken på vad historiska kartor kan berätta, om det finns fornlämningar på fastigheten eller hur man kan söka efter äldre fotografier?

Antikvarie Cissela Olsson från Blekinge museum går steg för steg igenom grunderna i några av de arkiv, samlingar och inventeringar som finns lättillgängliga digitalt.

Kursen riktar sig främst till personer hemmavarande i Blekinge län, men i mån av plats kan även du som bor i annat län delta.

EU-flagga med texten "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.".
Blekinge museums logotyp.
VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt