05 maj 2021 klocka 09.00 - 12.00

Regional konferens med resultatredovisning av länets ANDT-arbete

Brännmärkning rökning förbjuden

Länsstyrelsen Blekinge bjuder in till resultatredovisning av länets arbete med alkohol, narkotika, doping och tobak under nuvarande strategiperiod, tillsammans med länets kommuner, polismyndigheten och Region Blekinge.

Länsstyrelsen i Blekinge har tillsammans med Blekingesamverkan mot droger tagit fram en uppföljning av länets arbete med ANDT under rådande regionala strategiperiod, 2016 till 2021. Resultatet kommer till att presenteras på länsnivå.

Konferensen kommer efterföljas av lokala diskussioner med möjlighet till att organisationsvis ge återkoppling såväl gällande resultat av uppföljningen som input till framtagandet av den nya länsstrategin.

Målgruppen är chefer, politiker och sakkunniga.

Anmäl dig nu

VAR:
Digitalt, länk skickas ut efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 apr 2021

Kontakt