18 maj 2021 klocka 08.30 - 16.00

Narkotikakonferens med fokus på - samverkan och sekretess - streamas live via webben

På vilket sätt kan vi tillsammans samverka för att förebygga bruk av narkotika? Med en mer omfattande användning och tillgång till narkotika under 2000-talet, och en negativ förändring av ungdomars riskuppfattning kopplade till droger så är dessa frågor högst aktuella.

Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på samverkan och sekretess. Konferensen är den tredje som genomförs. Tidigare konferenser har fokuserat på lägesbild, förebyggande arbete och tidig upptäckt.

Konferensen sänds via webben – anmälan krävs för länk till webbsändningen.

Anmälan sker via formuläret nedan.

Målgrupp
Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald, beslutsfattare eller tjänsteperson inom rättsväsende, myndigheter, kommun, region, idéburen sektor och näringsliv.

Ta chansen att delta på södra Sveriges största konferens om narkotika!
Under förmiddagen presenteras den nya nationella ANDTS-strategin, med fokus på N:et. Årets förebyggande kommun, Västerås deltar och Brottsförebyggande rådet presenterar sin utredning om informationsdelning i arbetet för att förebygga brott. Vi får även en presentation av utredningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. CAN lanserar också sin rapport gällande narkotikaprisutvecklingen.

Eftermiddagen består av valbara spår med presentation av ett antal samverkansinsatser mellan olika aktörer såsom kommun, myndigheter, polis, fastighetsägare, träningsanläggningar, arbetsgivare, brukarföreningar och det civila samhället. Bland annat presenteras BID Malmö - ett arbetssätt mot öppen droghandel. Sociala insatsgrupper Örebro, 100 dagar – en samverkan för att motverka användning av narkotika och öka tryggheten på asylboenden, och om hur fack och arbetsgivare kan samverka för att uppnå narkotikafria arbetsplatser.

VAR:
Konferensen webbsänds live via länk som sänds till dig som är anmäld.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 apr 2021

Anmäl dig

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt