09 jun 2021 klocka 09.00 - 11.30

Fördjupande webbinarium Rasism i arbetslivet

NYTT DATUM!

Välkommen till ett fördjupande webbseminarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet. Inför utbildningen ska samtliga deltagare genomgå en digital grundutbildning.

Innehåll

  • Helena Morgonsköld, tf landshövding för Blekinge län inleder
  • Statistik och forskningsläget om rasism på svenska arbetsmarknaden
  • Diskrimineringslagen som verktyg eller hinder?
  • Reflektionsmoment om rasism inom din yrkesroll
  • Diskussion om vilket behov av stöd organisationer har i arbetet mot rasism

Webbinariet vänder sig till arbetsgivare inom samtliga sektorer, chefer såväl som medarbetare. Det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller. Webbinariet genomförs via Skype och länk till sändningen kommer att skickas ut via mejl till alla anmälda.

Inför utbildningen ska deltagare genomgå en digital grundutbildning:

Grundutbildning Rasism i arbetslivet Länk till annan webbplats.

Beräknad tidsåtgång för webbutbildningen är 50 minuter.

Utbildare

Kitimbwa Sabuni är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och leder webbseminariet. Han har mer än två decenniers erfarenhet av att utbilda om rasism i arbetslivet och är författare till ”Vit, svart eller brun – handbok för aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” som gavs ut av Länsstyrelsen i Stockholm 2019.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av Länsstyrelsen Blekinge inom ramen för regeringsuppdraget att motverka rasism på arbetsmarknaden.

Kitimbwa Sabuni
VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt