21 apr 2021 klocka 19.00 - 20.00

Restaurering och skötsel av äldre utmarksbeten inom Blekinge Arkipelag

Välkommen till en del av en föreläsningsserie kring länets odlingslandskap och naturbetesmarker. Ett samarbete mellan Blekinge arkipelag och Länsstyrelsen Blekinge.

Helene Reiter. Föreläser om hur man fortfarande kan finna lämpliga skogsbeten och hur de varsamt kan restaureras och utvecklas.

Anmäl dig nu då det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller. Instruktioner om hur du kopplar upp dig till föreläsningen skickas ut i god tid. Målgruppen är i första hand lantbruksföretag och andra verksamma på landsbygden i Blekinge men i mån om plats är alla välkomna.

Tre logotyper.
VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt