15 dec 2020 klocka 13.00 - 15.30

Kolinlagring för klimatet

Person håller jord i sin hand.

Att binda kol i åkermark kan motverka utsläppen av klimatgaser. Det handlar om att få ner den kol som finns i atmosfären ner i marken, genom fotosyntesen. Samtidigt ökar det mullhalten i vår åkermark. En win-win för lantbruket? Hör mer om möjligheterna under den digitala föreläsningen!

Med tanke på den pågående pandemin medverkar föreläsarna, liksom deltagarna, på länk via Skype. Länk skickas ut i god tid innan föreläsningen.

Program

 • 13.00-13.10 Inledning
  Åsa Johansson, Länsstyrelsen Blekinge
 • 13.15-13.45 Klimatpositiv jordförbättring
  På Hjelmsäter säteri produceras biokol sedan 2018 av träflis, spannmåls- och foderavfall från gårdens produktion. Biokol i odlingsmarken förbättrar jordstrukturen, minskar bevattningsbehovet och ökar skördarna och bidrar till ett minskat näringsläckage.
  Edvard Hamilton, Hjelmsäter säteri
 • 13.45-14.15 Biokol – svart är det nya gröna
  En introduktion till biokol. Varför är det intressant inom lantbruket, hur produceras biokol och vilka nyttor som det kan innebära. Cecilia driver projektet ”Kolsänksrätter med biokol” vars syfte är att ta fram en standard för kolsänksrätter skapade med biokol i lantbruket.
  Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad
 • 14.30-15.00 Kolinlagring.se
  Svensk Kolinlagring är ett initiativ som syftar till att öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark. Under 2020 startades en pilot där 14 gårdar utvärderar olika metoder för en ökad kolinlagring. I projektet ingår även test av mätmetoder och framtagande av ekonomiska modeller för ersättning till lantbruket. Nu går man från projekt till organisation och håller på att värva såväl köpare som jordbruk inför säsong 2021 och framåt.
  Jessica Johansson, Miljömatematik AB
 • 15.00-15.30 Avslutning och frågor
  Åsa Johansson, Länsstyrelsen Blekinge

Anmäl dig senast den 13 december till asa.johansson@lansstyrelsen.se

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 dec 2020

Kontakt