04 nov 2020 klocka 18.30 - 20.30

Forskning om fåglars flyttning

Thomas Alerstam, professor i Lund, föreläser på naturum. 

Nya metoder har medfört omvälvningar inom forskningen om fåglars flyttning, t.ex. när ringmärkningsmetoden eller radartekniken började användas. Elektronisk miniatyrteknik har medfört en ny revolution där enskilda fåglar nu kan följas i detalj under flera år. Detta ger många nya inblickar i vad det är som styr fåglarnas flyttning och vad som händer när klimatet förändras. Fåglarnas flyttning visar sig vara mera imponerande än man någonsin kunnat ana.

Begränsat antal platser.
Anmälan görs till: naturum.blekinge@lansstyrelsen.se .

Skräntärna

VAR: Naturum, Ronneby Brunnspark

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Kontakt