22 okt 2020 klocka 08.00 - 12.30

Webbinarium: Blekinges dricksvatten

Vattenbubblor

De senaste årens torra och varma somrar och pågående klimatförändringar har medfört utmaningar med dricksvattenförsörjningen i kommunerna runt om i Sverige och inte minst i Blekinge. Vi hoppas att detta webbinarium om vårt viktigaste livsmedel vatten kommer att inspirera er i de vägval vi har framför oss.

Under denna förmiddag kommer vi få ta del av intressanta föreläsningar som belyser våra utmaningar från olika synvinklar och ger exempel på hur vi tillsammans kan arbeta framgångsrikt med denna fråga.

Webbinariet riktar sig till politiker, tjänstepersoner, plan- och miljöhandläggare, kommunala VA-bolag samt andra personer som är intresserade av att få mer kunskap om vår dricksvattensituation och hur vi gemensamt kan hitta lösningar inför framtiden.

Anmäl dig senast den 15 oktober genom att mejla susanna.k.svensson@lansstyrelsen.se.

Varmt välkomna!

Program

 • 08.00 Landshövding Sten Nordin välkomnar
 • 08.15 Vattensituationen i Blekinge, Susanna Svensson vattenskyddshandläggare Länsstyrelsen
 • 08.30 Vattentäkter - exempel på goda lösningar, Anders Blom hydrogeolog SWECO
 • 09.10 Paus
 • 09.15 Vattentillgång i våra barnbarns Blekinge-Utmaningar och lösningar, Niclas Hjerdt SMHI
  10.00 Kaffepaus
 • 10.20 Varför man inte ska bygga bort gamla vattentäkter, Anders Blom hydrogeolog SWECO
 • 10.50 Paus
 • 10.55 En urvattnad fråga, Anders Landsbo & Jens Gille Helsingborgs stad
 • 11.55 Regnvattensystem och LOD, Edgar Villarreal vattenhandläggare Länsstyrelsen
 • 12.25 Sammanfattning
VAR:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare inför mötet
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 okt 2020

Kontakt