04 nov 2020 klocka 09.00 - 15.00

Ängar i kyrkogårdsmiljöer – Informationsdag för kyrkogårdsförvaltare

Blommor i närbild på en äng.

Välkommen till en informationsdag på temat ängar i kyrkogårdsmiljöer. Ängar har höga värden, både för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreation. Arealen ängar har minskat kraftigt i landskapet vilket gör att ytor i kyrkogårdsmiljöer utgör viktiga alternativ.

Under dagen kommer vi bland annat prata om metoder för att anlägga ängar och ängsliknande gräsmattor, hur man sköter om ängarna samt vad som är viktigt för att ängsväxter och insekter ska trivas.

Mats Runeson från Pratensis AB föreläser om hur man anlägger ängar och Tobias Ivarsson, biolog som har jobbat med ängsprojekt i Växjö, föreläser och ger goda exempel. Länsstyrelsen informerar även om Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) som är ett bidrag man kan söka för att genomföra naturvårdsprojekt.

Efter lunch finns en möjlighet att besöka Asarums kyrkogård för att titta på deras arbete med anläggning av ängar.

Länsstyrelsen bjuder på lättare frukostfika och förmiddagsfika. Lunchen bekostas av var och en. Salen är tillräckligt stor för att vi ska kunna hålla avstånd och var och en tar sig till och från Asarum på egen hand.

Preliminärt schema
09.00-9.30 Frukostfika och introduktion
09.30-12.15 Föreläsningar
12.15-13.00 Lunch
13.00-15.00 Fältbesök Asarums kyrkogård

Varmt välkommen!

VAR:
Folkets hus Karlshamn, Rådhusgatan 14A
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt