27 okt 2020 klocka 09.00 - 15.00

Våld, vårdnadsutredningar och barnfridsbrott

Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Jönköping bjuder in till en webbsänd utbildningsdag inom ämnesområdena våld, vårdnad, barnfridsbrott och konsekvenser i vårdnadsmål.

Utbildningsdagen riktar sig till anställda inom socialtjänst, polisen, åklagare och domare inom rättsväsendet och berörda inom idéburen sektor.

Föreläsare

Annika Rejmer, Rättssociolog, forskare inom våld och familjerättsfrågor vid Uppsala universitet.

Rebecca Berg, utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Rebecca Lagh driver tillsammans med en kollega Advokatbyrån Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB. Deras arbetsområden är en brottsoffer- och barnrätt. Deras klienter har ofta varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott, relationsbrott eller hedersrelaterad brottslighet.

Program

9.00-10.00 Föreläsning med Annika Rejmer

10.00-10.15 paus

10.15-11.15 Annika Rejmer fortsätter

11.20-11.50 Föreläsning med Rebecca Berg

11.50-12.50 Lunchpaus

12.50-13.50 Föreläsning med Rebecca Lagh

13.50-14.00 paus

14.00- 15.00 Rebecca Lagh fortsätter

15.00 Avslutning

På grund av restriktioner och riktlinjer för att minska smittspidning av covid-19 kommer konferensen att anordnas digitalt och live-sändas.

Anmälda får en länk via e-post för att delta. Utskick sker efter sista anmälningsdag.

VAR:
Webbsändning
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 okt 2020

Kontakt