18 sep 2020 klocka 08.45 - 13.00

BoTryggt 2030- webbseminarium 18 september

Tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner har Tryggare Sverige tagit fram en standard för arbetet med att skapa säkra och trygga livsmiljöer. Med utgångspunkt i den nya standarden och handboken presenterar vi kunskapen bakom att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering.

Vid nyproduktion eller ombyggnation av bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum, kollektivtrafikmiljöer etc. görs sedan länge medvetna val när det gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och miljöfrågor. Motsvarande strukturerat arbete saknas ofta beträffande frågor som rör säkerhet och trygghet.

Därför har Tryggare Sverige tagit fram en de-facto standard, BoTryggt2030. Standarden handlar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i nyproduktion och ombyggnation genom det fysiska rummets utformning.

Under webbseminariet går vi igenom FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering. Det gäller särskilt mål 11
(Hållbara städer och samhällen) som handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Dessutom fördjupar vi oss i de teoretiska principerna i BoTryggt2030 och själva checklistorna samt hur dessa kommer till användning i praktiken.

Upplägg

  • 08.30 Introduktion
  • 08.45 Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från de globala målen till plan- och bygglagen
  • 09.15 BoTryggt2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering
  • 10.00 paus
  • 10.15 Att jobba med BoTrygg2030 i praktiken: en ny handbok inklusive checklistor
  • 11.00 Platssamverkan och placemaking som verktyg i säkerhets och trygghetsarbetet
  • 11.30 paus
  • 11.45 Workshop: genomgång av en ny detaljplan
  • 12.15 Avslutande diskussion

Webbseminariet kommer att sändas i Microsoft Teams. En länk kommer skickas ut dagen innan till den epost som du anmält dig med.

Varmt välkomna!

Annie Lees, Brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Blekinge
Anna Martinsson, stadsplanerare, Länsstyrelsen Blekinge
Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare/Forskare, Tryggare Sverige

VAR: Webbseminarium

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt