12 jul 2020 klocka 10.00 - 12.00

Insektssafari i Vambåsa

Blommor, äng

Vandring där vi tittar på humlor och andra vildbin.

Under ledning av humle- och vildbispecialisten Göran Holmström letar vi oss ut i Vambåsas blomsterrika marker. Vi studerar insekter och lär oss om deras liv och nytta. Lätt vandring om 1-2 km.

Samling vid södra reservatetsdelens norra P, vid fågeltornet och våtmarken. Kör igenom Vambåsa gård för att komma hit. Arrangemanget ställs in vid ihållande regn.

Anmälan görs till: naturum.blekinge@lansstyrelsen.se. Max 25 deltagare.

VAR: Vambåsa hagmarker

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt