22 sep 2020 klocka 08.30 - 16.00

Estetisk doping – vem blir missbrukare och var finns hjälpen?

Vilka är de vanligt förekommande preparaten inom dopingvärlden idag? Vilka estetiska motiv ligger bakom fitnessdoping och vilka kopplingar finns till ätstörningar? Varför börjar man använda doping och vilka är kopplingarna till blandmissbruk av exempelvis tillväxthormon, kosttillskott och läkemedel? Hur märker man att någon dopar sig? Detta är några av frågeställningarna som kommer att beröras under konferensen.

Under heldagskonferensen kommer även svar ges på frågan hur utbrett dopingbruket är i Blekinge samt vilken behandling som erbjuds här.

Tommy Moberg, socionom samt Tord Rosén, docent samt överläkare vid endokrinsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset är gästföreläsare under dagen.

Anmäl dig senast den 15 september via e-post till Rolf Trulsson, Svensk Antidoping

Anmälningsavgift sätter du in i samband med din anmälan på RF-SISU Blekinges konto 964-8221. Om faktura önskas anger du fakturaadress på anmälan. Skriv namn, organisation, uppdrag, e-postadress, telefon och eventuell specialkost.

Med reservation för eventuella ändringar med hänsyn till covid-19.

VAR: Ronneby Brunn

KOSTNAD: 300 kronor per person inklusive lunch och fika

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 sep 2020

Kontakt