03 jun 2020 klocka 09.00 - 12.00

Intergrerat växtskydd med prognos- och varning

Under förmiddagen kommer vi att diskutera läget i fält. Vilka svampsjukdomar och insekter är vanligast i år? Vi kommer även se över olika strategier gällande bekämpning samt val av preparat.

Varje år anläggs noll-rutor för kemisk bekämpning av insekter och svampsjukdomar. Vi kommer att titta på de prognosrutor som finns i närheten och diskutera de olika grödornas status gällande ogräs, svamp och insekter tillsammans med rådgivare från Hushållningssällskapet.


Med anledning av Corona/Covid 19 gäller följande restriktioner:

  • Vi kommer att begränsa deltagarantalet
  • Vi håller avstånd till varandra i fält
  • Känner man sig sjuk stannar man hemma

Anmäl dig senast 2 juni till Lovisa Bergkvist 0701-488149. Först till kvarn gäller om deltagarantalet blir för högt!

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Blekinge.

Symboler som visar en EU-flagga och Greppa näringens logotyp.

VAR: Samling på gårdsplanen hemma hos Henrik Pettersson, Öljersjövägen 12, 371 94 Lyckeby

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 jun 2020

Kontakt