01 okt 2020 klocka 08.00 - 15.00

Utbildningsdag om samverkan för barnets bästa under asyl- och återvändandeprocess

I samarbete med Länsstyrelsen Blekinge bjuder projekt Barnets bästa vid återvändande in till en utbildningsdag med fokus på samverkan.

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör ensamkommande barn och unga. Förutom personal vid olika kommunala verksamheter ser vi gärna att ansvariga politiker, företrädare från föreningslivet och goda män deltar. Hur kan vi samverka för att verka för barnets bästa under en asyl-, och återvändandeprocess? Hur skapas en fungerande samverkan där alla aktörer
arbetar mot samma mål och ”pratar samma språk”? Projektet presenterar
erfarenheter och konkreta verktyg.

Under dagen kommer det ges möjlighet att i grupper diskutera olika frågeställningar. Under tre och ett halvt år arbetar projekt Barnets bästa vid återvändande tillsammans med ett antal kommuner i Sverige. Vi vill genomföra insatser som stärker de aktörer och yrkesgrupper som är direkt involverade i arbetet med att stödja barnen i deras asyl- och återvändandeprocess.

Barnets bästa vid återvändande (2017-2020) är ett projekt i samarbete
mellan Strömsunds kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen
Jämtland. Projektet drivs med stöd från Asyl, migrations- och
integrationsfonden (AMIF). Projektets verksamhet ska för barnets
bästa under asyl och återvändande stödja kommuner och organisationer
runt om i landet i att utveckla och upprätthålla rutiner,
arbetssätt och modeller för samverkan.

Läs mer om projekt Barnets bästa vid återvändande och Strömsunds
kommuns arbete med ensamkommande barn på:

begripligt.nulänk till annan webbplats

Anmälan

Anmäl dig gärna så snart som möjligt men senast fredagen den 18 september 2020 på följande sida:

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Övrig infromation

Utbildningen är kostnadsfri men lunch sker på egen hand. Länsstyrelsen bjuder på fika. Det är begränsat antal platser och detaljerat program skickas ut efter anmälan.

Välkomna!

VAR: Länsstyrelsen Blekinge, Skepsbrokajen 4, Karlskrona

KOSTNAD: Ingen avgift, lunch på egen hand

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 sep 2020

Kontakt