27 maj 2020 klocka 15.00 - 17.00

Ekosystemtjänster – att se naturens gåvor för att nå ett hållbart skogsbruk

Välkommen på webbinarium med två experter inom skogsbruk och ekosystemtjänster. Naturen kan vara en drivkraft för hållbar utveckling på sikt, ta chansen att diskutera framgångsfaktorer, utmaningar och möjligheter med ekosystemtjänster i kring vattendrag.

Vad är ekosystemtjänster och hur kan de bidra till vårt arbete? Lär dig mer om vinsterna med att investera i ekosystemtjänster för att optimera utvecklingen i och omkring vattendragen Mieån och Lyckebyån i Blekinge. Inspiratörer är Mikael Karlsson från Silvaskog som är författare och expert på ekosystembaserat skogsbruk. Louise Hård av Segerstad har 20 års erfarenhet av arbete med kommunikation om forskning kring ekosystemtjänster, hållbar social utveckling och resiliens.

Målgrupp

Vi välkomnar markägare, dammägare, kommunala tjänstemän, LRF, fiskevårdsföreningar, medlemmar i biosfärområde Blekinge Arkipelag och ni som jobbar inom GRIP on Life nationellt.

Program:

  • Välkomna och introduktion.
  • Vem är ”här” – ett kort svep så vi vet lite vilka vi är som är med.
  • Ekosystemtjänster - vad och varför.
  • Ekosystemtjänster - forskningen och politiken.
  • Ekosystemtjänster i skogen.

Det finns gott om tid för att ställa frågor och delge reflektioner under webbinariet.

Välkomna!

VAR: Var du vill, en länk till webbinariet skickas till din e-post.

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 maj 2020

Anmäl dig

Aktiviteten anordnas inom ramen för projektet GRIP on LIFE IP, ett stort EU projekt som pågår under 2018–2023. Projektet syftar bland annat till att förbättra miljön i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet, med särskilt fokus på prioriterade åtgärder i och i anslutning till våra Natura 2000-områden. Mer information om projektet finns på projektet GRIP on LIFE IP:s webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt